maandag 16 september 2013

Koptienden Bussum 1561De namen en het folionummer.

Willem Jacobsz [n-b] 20
Claes Wijchgertsz [n-b] 20
Jan Frericxz ,tot Naarden, [n-b] 20
Ghijsbert Jansz [n-b] 20
Gerrit Hermansz [n-b] 20
Thonis Ghuesz [n-b] 20
Henrick Gerritsz [n-b] 20
Henrick Ghuesz [n-b] 20
Jan Jacobsz [n-b] 20
Adriaen Thijmansz ,weeskindt ?? Gerbert Adriaensz, [n-b] 20
Henrick Gerritsz [n-b] 21
Gerrit Claesz [n-b] 21
Bruijn Elbertsz [n-b] 21
Claes Sijmonsz ,leen, [n-b] 21
Gerrit (Ansch??) [n-b] 21
Jan Hermansz [n-b] 21
Dirck Jansz [n-b] 21
Freeck Gerritsz [n-b] 21
Elbert Lambertsz (Zoost?) [n-b] 21
Gerrit Volcksz [o-b] 21
Ghijsbert Thijmansz [o-b] 22
Lubbertgen Cuijpers [o-b] 22
Lambert Ghijsbert Jansz [o-b] 22

[n-b = Nieuw Bussum]
[o-b = Oud Bussum]

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Bussum 1553De namen en het folionummer.

Beer Gerbrantsz [n-b] 15
Heijn Jong [n-b] 15
Thijmen Claesz [n-b] 15
Ghijsbert Jacobsz [n-b] 15
Ghijsbert Jansz [n-b] 15
Gerrijt Thomesz? [n-b] 15
Thonis Ghuesen [n-b] 15
Heijnrick Guesen [n-b] 15
Jan Jacobsz [n-b] 15
Claes Meijersz [n-b] 15
Barthelmeus Claesz [n-b] 15
Elbert Jelisz [n-b] 15
Heijnrick Gerrijtsz [n-b] 15
Gerrijt Claesz [n-b] 15
Bruijn Elbersz [n-b] 16
Elbert Thonisz [n-b] 16
Gerrijt Aerisz? [n-b] 16
Jan Hermensz? [n-b] 16
Dirck Jansz [n-b] 16
Claes Jacobsz [n-b] 16
Jacob Gosensz [n-b] 16
Elbert Lambertsz Soest [n-b] 16
Gerrijt Folckensz [o-b] 17
Heijnrick Claesz [o-b] 17
Claes Thijmensz [o-b] 17
Lubbertgen Cuijpers [o-b] 17

[n-b = Nieuw Bussum]
[o-b = Oud Bussum]

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Bussum 1548De namen en het folionummer.

Beer Gerbrantsz [n-b] 10
Heijn jonge [n-b] 10
Thijmen Claesz [n-b] 10
Ghijsbt Jacobsz [n-b] 10
Elbt Jacobsz [n-b] 10
Gerrijt Hermensz [n-b] 10
Thonis Guesz [n-b] 10
Heijnrick Guensz [n-b] 10
Jan Jacobsz [n-b] 10
Peter Meijertsz [n-b] 10
Claes Meijertsz [n-b] 10
Bertholomeus [n-b] 10
Elbt Claesz [n-b] 10
Elbt Jelisz [n-b] 10
Heijnrick Gerrijtsz [n-b] 10
Gerrijt Claesz [n-b] 10
Bruijn Elbtsz [n-b] 10
Gerrijt Aertsz [n-b] 11
Jan Hermensz [n-b] 11
Jan Willemsz Coppen [n-b] 11
Claes Jacobsz [n-b] 11
Evert Jansz [n-b] 11
Thonis Guertsz [n-b] 11
??? ???? [n-b] 11
Gerrijt Folcksz [o-b] 11
Heijnrick Claesz [o-b] 11
Lambt Jansz [o-b] 11
Claes Thijmensz [o-b] 11
Ebbe Lambtsz [o-b] 11
Claes Elbertsz [o-b] 11
Jan Lambtsz [o-b] 11
Ghijsbt Jansz ? / Claes Claesz ? [o-b] 11

[n-b = Nieuw Bussum]
[o-b = Oud Bussum]

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl